Skip to main content

Show filters

Hide filters

поощряване на дейности за развиване на двигателните умения

Description

Description

Организира дейности, които стимулират двигателните умения на децата, особено на деца с трудности в контекста на специално образование.

URI на понятието

Status

released