Skip to main content

Show filters

Hide filters

създаване на модели за данни

Description

Description

Използва специфични техники и методики за анализ на изискванията за данни на бизнес процесите на дадена организация, за да се създадат модели за тези данни, например концептуални, логически и физически модели. Тези модели имат специфична структура и формат.

Алтернативен етикет

създаване на модел за данни

управление на модели за данни

управление на информационни модели

създаване на модели за информация

създаването на модели за данни

URI на понятието

Status

released