Skip to main content

Show filters

Hide filters

обучаване на религиозни служители

Description

Description

Обучава физически лица, които работят или мечтаят да имат религиозни професии при изпълнение на служебните си задължения, например методи на проповедническа дейност, тълкуване на религиозни текстове, започване на молитви и други дейности, свързани с богослужение, както и други религиозни дейности, свързани с тази професия. Гарантира, че учащите ще изпълняват задълженията си по начин, съответстващ на религиозната организация, към която принадлежат.

Връзки

URI на понятието

Status

released