Skip to main content

Show filters

Hide filters

производство на парогенератори

Description

Description

Производство на парогенератори или други парни генератори, производството на допълнителни инсталации за производство на парогенератори: кондензатори, икономайзери, паропрегреватели, колектори на пара и акумулатори. Производство на ядрени реактори, части за морски котли или енергийни котли. Също така, производството на тръбопроводни системи, включващи допълнителната обработка на тръби, обикновено за направата на тръби под налягане или тръбопроводната система заедно със съответните проектни и строителни работи.

Връзки

URI на понятието

Status

released