Skip to main content

Show filters

Hide filters

оптични влакна

Description

Description

Технологията, при която се използват оптични влакна, като пластмасови или стъклени нишки, за предаване на данни. Оптичните влакна могат да предават светлина между двата края на влакното и могат да предават изображения и съобщения, модулирани към леки вълни. Популярността на кабелите с оптични влакна се е увеличила поради тяхната възможност да предават данни на дълги разстояния с по-висока честотна лента и с по-малко на брой смущения, отколкото металните кабели.

Връзки

URI на понятието

Status

released