Skip to main content

Show filters

Hide filters

управление на доставчици

Description

Description

Методите и техниките, с които се гарантира, че външните услуги и конфигурационните елементи, които са необходими за предоставяне на услугата, са на разположение, както е поискано и съгласно договореното на ниво обслужване.

Връзки

URI на понятието

Status

released