Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kontrolor přesných zařízení/kontrolorka přesných zařízení

Description

Code

7543.10.3

Description

Kontroloři přesných zařízení zajišťují, aby byla přesná zařízení, jako jsou mikrometry a měřicí přístroje, provozována podle konstrukčních specifikací. V případě jakýchkoli závad mohou přesná zařízení a jejich součásti seřídit.

Alternativní označení

kontrolorka přesných zařízení

kontrolor přesných zařízení

kontrolorka přesných přístrojů

kontrolor přesných přístrojů

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: