Skip to main content

Show filters

Hide filters

učitel na základní škole/učitelka na základní škole

Description

Code

2341.1

Description

Učitelé na základní škole vyučují žáky na základní škole. Vypracovávají učební plány v souladu s cíli osnov pro širokou škálu předmětů, které vyučují, včetně matematiky, jazyků, přírodních věd a hudby. Sledují učební pokrok žáků a hodnotí jejich znalosti a dovednosti ve vyučovaných předmětech prostřednictvím testů. Obsah svých hodin připravují na základě znalostí předchozí látky ze strany žáků a povzbuzují je, aby prohlubovali své znalosti v předmětech, které je zajímají. Používají zdroje ve třídě a vyučovací metody, aby vytvořili inspirativní prostředí pro učení. Učitelé na základní škole se rovněž podílejí na školních akcích a komunikují s rodiči a administrativními pracovníky.

Alternativní označení

učitelka na základní škole

učitel na základní škole

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences