Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

softwarový analytik/softwarová analytička

Description

Code

2512.2

Description

Softwaroví analytici získávají a upřednostňují požadavky uživatelů, vypracovávají a dokumentují specifikace programového vybavení, testují jejich používání a přezkoumávají je během vývoje softwaru. Slouží jako rozhraní mezi uživateli softwaru a vývojovým týmem softwaru.

Alternativní označení

analytička programů

analytička aplikací

softwarová analytička

programový analytik

analytik programů

programová analytička

softwarový analytik

analytička softwarových požadavků

analytik softwarových požadavků

analytik aplikací

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences