Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

vedoucí úřadu veřejné správy

Description

Code

1112.6

Description

Vedoucí úřadu veřejné správy řídí, sledují a hodnotí provádění vládních politik. Dohlížejí na zaměstnance, spravují zdroje používané k provádění úkolů a podávají zprávy o provádění. Rovněž komunikují s vládními činiteli a občany a informují je o politikách. Vedoucí úřadu veřejné správy se také mohou účastnit navrhování a tvorby veřejných politik.

Alternativní označení

tajemnice magistrátu

tajemník městského úřadu

ředitel úřadu

tajemnice městského úřadu

tajemník magistrátu

vedoucí úřadu

ředitelka úřadu

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: