Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

veterinární specialista/veterinární specialistka

Description

Code

2250.8

Description

Veterinární specialisté jsou odborníci s komplexním vědeckým vzděláním. Mají pravomoc provádět všechny obory veterinárního lékařství v souladu s vnitrostátními a mezinárodními právními předpisy, a to nezávislým, etickým a osobně odpovědným způsobem v zájmu zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a veřejného zdraví. Kromě toho musí mít uznanou kvalifikaci a /nebo zkušenosti s konkrétním druhem zvířat a /nebo veterinárním postupem.

Scope note

Veterinary specialisms are generally classified according to species and/or procedures, for example: Species covered may include equine and zoological animals Procedures covered may include cardiology, orthopaedics Current lists  of specialisms and details for the specific qualifications and experience required can be found at: http://www.ebvs.org and/or https://www.avma.org/Pages/home.aspx. You are advised to contact the relevant national regulatory body for further information.

Alternativní označení

veterinář se specializací na sportovní medicínu a rehabilitaci

veterinární parazitoložka

veterinář pro volně žijící zvěř

veterinářka se specializací na sportovní medicínu a rehabilitaci

veterinární dermatolog

veterinární onkolog

veterinář se specializací na skot

veterinářka se specializací na chování zvířat

veterinární dermatoložka

veterinární výživový specialista

veterinární specialistka

veterinární kardiolog

veterinární klinický patolog

veterinární patolog

veterinární specialista

zvěrolékař s odbornou specializací

veterinářka se specializací na vodní živočichy

veterinární neuroložka

veterinář se specializací na drobné přežvýkavce

veterinární mikrobioložka

veterinář se specializací na malé savce

veterinární anestezioložka

veterinární specialista na urgentní medicínu

specialista z oboru veterinárního lékařství

veterinární klinická patoložka

veterinární internista se specializací na domácí zvířata

zvěrolékařka s odbornou specializací

veterinární kardioložka

veterinární radioložka

veterinární patoložka

veterinární onkoložka

veterinář se specializací na drůbež

veterinární farmakolog a toxikolog

veterinární oftalmoložka

veterinární internistka se specializací na domácí zvířata

veterinární stomatoložka

veterinář pro exotická zvířata

veterinární mikrobiolog

veterinářka se specializací na drobné přežvýkavce

veterinární stomatolog

veterinářka se specializací na malé savce

veterinářka pro exotická zvířata

veterinární laboratorní specialista

veterinární parazitolog

veterinární neurolog

veterinář se specializací na chování zvířat

veterinární specialistka na urgentní medicínu

veterinární farmakoložka a toxikoložka

veterinářka se specializací na drůbež

veterinář se specializací na vodní živočichy

veterinární výživová specialistka

veterinární oftalmolog

veterinární radiolog

veterinární anesteziolog

specialistka z oboru zvěrolékařství

specialista z oboru zvěrolékařství

veterinářka se specializací na skot

specialistka z oboru veterinárního lékařství

veterinární laboratorní specialistka

veterinářka pro volně žijící zvěř

Regulační hledisko

Na toto povolání se vztahuje směrnice 2005/36/ES (a její změny) o uznávání odborných kvalifikací. Další informace o volném pohybu odborníků. Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences