Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

pečovatel o zvířata/pečovatelka o zvířata

Description

Code

5164.1

Description

Pečovatelé o zvířata poskytují rutinní péči pro zvířata neurčená ke zpracování, která může zahrnovat krmení, napájení, čištění, cvičení a obohacování, péči o vzhled, trénink a monitorování zdraví a dobrých životních podmínek zvířat v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

Alternativní označení

chovatelka zvířat

chovatel zvířat

hlídačka zvířat

hlídač zvířat

pečovatelka o zvířata

pečovatel o zvířata

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences