Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

rozpočtář staveb/rozpočtářka staveb

Description

Code

2149.14

Description

Rozpočtáři staveb mají na starosti kompletní správu nákladů na stavební projekty od jejich zahájení až do předání stavby. Usilují o účinné využívání zdrojů a zároveň dbají na kvalitu, normy kvality a požadavky klientů.

Alternativní označení

rozpočtářka staveb

rozpočtář staveb

kalkulantka staveb

kalkulant staveb

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: