Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

bezpečnostní inženýr pro IKT/bezpečnostní inženýrka pro IKT

Description

Code

2529.7

Description

Bezpečnostní inženýři pro IKT navrhují a zavádějí řešení pro kontrolu přístupu k údajům a programům a zajišťují ochranu mise společnosti a podnikových postupů. Bezpečnostní inženýři pro IKT fungují jako strážci informací v organizaci nebo o daném výrobku a jsou odpovědní za ochranu a bezpečnost souvisejících systémů. Mají na starosti bezpečnostní sítě a systémy a navrhují, plánují a vytvářejí bezpečnostní architekturu systému včetně referenčních modelů, architektur segmentu a řešení a bezpečnostních politik a postupů. Aktualizují a vylepšují bezpečností systémy v reakci na události související s bezpečností. Bezpečnostní inženýři pro IKT spolupracují s bezpečnostním týmem s cílem určit, validovat a zadat požadavky a podílet se na cílovém výběru, validaci, synchronizaci a provádění kybernetických činností. Spolupracují s ostatními projektanty, operátory a/nebo analytiky na vypracování následné analýzy.

Alternativní označení

bezpečnostní konzultantka pro IT systémy

bezpečnostní konzultant pro ICT

bezpečnostní konzultant pro IT systémy

konzultantka pro bezpečnost informačních a komunikačních technologií

konzultantka pro bezpečnost IT systémů

konzultantka pro ICT

konzultant pro bezpečnost informačních a komunikačních technologií

konzultant pro bezpečnost IT systémů

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences