Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

řídící pracovník v oblasti nemovitostí/řídící pracovnice v oblasti nemovitostí

Description

Code

3334.5

Description

Řídící pracovníci v oblasti nemovitostí spravují provozní aspekty komerčních nebo obytných nemovitostí, jako jsou soukromé byty, kancelářské budovy a maloobchodní prodejny, a dohlížejí na ně. Vyjednávají smlouvy o pronájmu, určují a plánují nové projekty v oblasti nemovitostí a výstavby nových budov na základě partnerství s developerem s cílem určit příslušné místo pro nové budovy, koordinovat studii proveditelnosti týkající se nových staveb a dohlížet na veškeré administrativní a technické aspekty spojené s rozšířením obchodní činnosti. Udržují nemovitost a jejich cílem je zvýšit její hodnotu. Pronajímají, školí a dohlíží na personál.

Alternativní označení

řídící pracovnice v oblasti nemovitostí

řídící pracovník v oblasti nemovitostí

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: