Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

odborný asistent zaměřený na výuku/odborná asistentka zaměřená na výuku

Description

Code

2310.1.42

Description

Odborní asistenti zaměření na výuku jsou absolventi nebo čerství absolventi vysoké školy zaměstnaní na základě smlouvy na dobu určitou na univerzitě nebo na vysoké škole. Jejich povinnosti souvisejí s výukou. Pomáhají profesorovi, přednášejícímu nebo vyučujícímu konkrétního kurzu, za který jsou odpovědní, při přípravě přednášek a zkoušek, známkování testů a zkoušek a vedení pohovorů zaměřených na hodnocení a zpětnou vazbu pro studenty.

Alternativní označení

odborná asistentka zaměřená na výuku

odborný asistent zaměřený na výuku

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: