Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

předprodejní IT technik/předprodejní IT technička

Description

Code

2434.3

Description

Předprodejní IT technik aktivně řídí fázi procesu prodeje v oblasti informačních a komunikačních technologií, přičemž pracují ve spolupráci s týmem pro prodej. Poskytují technické pokyny pracovníkům před prodejem a plánují a mění konfigurace informačních a komunikačních technologií tak, aby splňovaly požadavky zákazníků. Zabývají se dalšími příležitostmi v oblasti rozvoje podnikání.

Alternativní označení

předprodejní technik pro IKT

předprodejní technik pro informační a komunikační technologie

předprodejní technik pro informační technologie

předprodejní IT technik

předprodejní technička pro IKT

předprodejní IT technička

předprodejní technička pro informační technologie

předprodejní technička pro informační a komunikační technologie

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: