Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

výrobce clavicembal/výrobkyně clavicembal

Description

Code

7312.3.1

Description

Výrobci clavicembal vytvářejí a montují části pro výrobu clavicembal podle konkrétních pokynů nebo schémat. Brousí dřevo, ladí, zkouší a kontrolují hotový nástroj.

Alternativní označení

výrobkyně clavicembal

mechanička cembal

výrobce cembal

výrobce clavicembal

mechanik cembal

výrobkyně klavicembal

výrobce harpsichordů

výrobce klavicembal

výrobkyně harpsichordů

výrobkyně cembal

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: