Skip to main content

Show filters

Hide filters

hasič podnikového sboru/hasička podnikového sboru

Description

Code

5411.1.1

Description

Hasiči podnikového sboru jsou odpovědní za reakci na mimořádné události v případě vypuknutí požáru nebo jiných nebezpečných situací v průmyslových oblastech nebo zařízeních. Aktivně zneškodňují požáry a ohniska jiných nebezpečných látek v zájmu ochrany osob a průmyslových prostor. Zajišťují, aby průmyslové zařízení bylo v souladu s předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. Zařizují rovněž vyklizení místa a posuzují škody.

Alternativní označení

hasička podnikového sboru

hasič podnikového sboru

podniková hasička

podnikový hasič

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: