Skip to main content

Show filters

Hide filters

automechanik-specialista na skla/automechanička-specialistka na skla

Description

Code

7125.2

Description

Automechanici-specialisté na skla instalují sklo do motorových vozidel s ohledem na specifikace výrobce automobilů, jako je typ skla, tloušťka, velikost a tvar. Objednávají a kontrolují okna pro konkrétní modely automobilů a připravují poškozené oblasti na instalaci nového skla.

Alternativní označení

automechanik - specialista na skla

automechanička - specialistka na skla

autosklář

autosklářka

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: