Skip to main content

Show filters

Hide filters

odhadce výrobních nákladů/odhadkyně výrobních nákladů

Description

Code

2421.1.1

Description

Odhadci výrobních nákladů shromažďují a analyzují údaje za účelem vyhodnocení peněz, materiálů, práce a času potřebných pro výrobní procesy. Provádějí analýzy za účelem určení (alternativních) nákladově efektivních technických návrhů a výrobních procesů. Vyvíjejí a používají metody a nástroje pro plánování, kontrolu a analýzu nákladů. Provádějí rovněž kvantitativní a kvalitativní analýzy rizik a podávají zprávy o vývoji nákladů.

Alternativní označení

odhadce výrobních nákladů

odhadkyně výrobních nákladů

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: