Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kontrolor v ropném odvětví/kontrolorka v ropném odvětví

Description

Code

8131.8

Description

Kontroloři v ropném odvětví testují ropu během zpracování a před expedicí. Kontrolují čerpací systémy a regulují tok ropy do potrubí.

Alternativní označení

měřička

cejchovní úředník

kontrolorka v ropném odvětví

kontrolor hladiny ropy v zásobnících

kontrolorka hladiny ropy v zásobnících

gauger

měřič

kontrolor v ropném odvětví

cejchovní úřednice

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: