Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

finanční poradce/finanční poradkyně

Description

Code

2412.4

Description

Finanční poradci pomáhají lidem, přičemž se zabývají různými osobními finančními záležitostmi. Jsou specializovaní na finanční plánování, jako je například plánování odchodu do důchodu, plánování investic, řízení rizik a plánování pojištění a daní. Poskytují poradenství ohledně strategie přizpůsobené potřebám zákazníka. Zajišťují přesnost bankovních a jiných finančních záznamů, přičemž se zaměřují na zákazníka a dodržují etické normy.

Scope note

Includes wealth advisers

Alternativní označení

osobní bankéřka

finanční poradkyně

finanční poradce

osobní bankéř

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences