Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

konzultant v oblasti ekologických ICT/konzultantka v oblasti ekologických ICT

Description

Code

2511.7

Description

Konzultant v oblasti ekologických ICT radí organizacím s ekologickou strategií v oblasti ICT a jejím prováděním co nejúčinnějším a nejefektivnějším způsobem, aby mohly organizace dosáhnout svých krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých cílů v oblasti životního prostředí.

Alternativní označení

konzultantka v oblasti ekologických ICT

konzultantka v oblasti ekologických IT systémů

konzultantka v oblasti udržitelných IT systémů

konzultant v oblasti ekologických ICT

konzultant v oblasti ekologických informačních a komunikačních technologií

konzultant v oblasti ekologických IT systémů

konzultant v oblasti udržitelných IT systémů

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: