Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

inženýr pneumatických zařízení/inženýrka pneumatických zařízení

Description

Code

3115.1.15

Description

Inženýři pneumatických zařízení hodnotí provoz pneumatických systémů a sestav, jako jsou např. stroje na stlačený vzduch, a doporučují úpravy s cílem zvýšit jejich účinnost. Jsou rovněž zapojeni do navrhování pneumatických systémů a součástí, jako jsou obvody.

Alternativní označení

inženýrka pneumatických zařízení

inženýr pneumatických zařízení

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: