Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

biomedicínský technik/biomedicínská technička

Description

Code

3114.1.5

Description

Biomedicínští technici spolupracují s inženýry zdravotnických zařízení v oblasti projektování, vývoje a výroby zdravotnických systémů, instalací a zařízení, jako jsou kardiostimulátory, přístroje na magnetickou rezonanci (MRI) a rentgenové přístroje. Budují, instalují, kontrolují, upravují, opravují, kalibrují a udržují lékařská zařízení a podpůrné systémy. Biomedicínští technici jsou odpovědní za provozní připravenost, bezpečné používání, úsporný provoz a řádné zajištění lékařského vybavení v nemocnicích.

Alternativní označení

biomedicínská technička

biomedicínský technik

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences