Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

finanční manažer/finanční manažerka

Description

Code

1211.1

Description

Finanční manažeři řeší všechny záležitosti v souvislosti s financemi a investicemi společnosti. Řídí finanční operace společnosti, jako jsou aktiva, závazky, vlastní kapitál a peněžní tok a jejich cílem je zachovat finanční zdraví společnosti a provozní životaschopnost. Finanční manažeři hodnotí strategické plány společnosti z finančního hlediska, udržují transparentní finanční operace pro daňové a auditní subjekty a na konci účetního období vypracovávají účetní závěrky společnosti.

Alternativní označení

finanční manažer

finanční manažerka

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences

Skills & Competences