Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

technik v oboru biologie/technička v oboru biologie

Description

Code

3141.2.3

Description

Technici v oboru biologie poskytují technickou pomoc při výzkumu a analýze vztahu mezi živými organismy a jejich prostředím. Používají laboratorní vybavení k přezkoumání organických látek, jako jsou tělesné tekutiny, léčivé přípravky, rostliny a potraviny. Shromažďují a analyzují údaje pro pokusy, sestavují zprávy a spravují laboratorní zásoby.

Alternativní označení

technik v oboru biologie

technička v oboru biologie

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: