Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

projektový environmentální manažer pro potrubní dopravu/projektová environmentální manažerka pro potrubní dopravu

Description

Code

2133.10

Description

Projektoví environmentální manažeři pro potrubní dopravu zajišťují dosažení ochrany životního prostředí v rámci projektů v oblasti potrubní dopravy. Spolu se skupinou vedoucích pracovníků a odborníků analyzují místa a trasy potrubí s cílem zohlednit a řešit otázky týkající se životního prostředí.

Alternativní označení

projektová environmentální manažerka pro potrubní dopravu

projektový environmentální manažer pro potrubní dopravu

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: