Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

soudce nejvyššího soudu/soudkyně nejvyššího soudu

Description

Code

2612.1.1

Description

Soudci nejvyššího soudu předsedají vysokým soudům, které se zabývají složitými trestními a občanskoprávními případy. Projednávají případ v průběhu soudních řízení za účelem vynesení rozsudku nebo dosažení výroku poroty a rozhodují o případných trestech, pokud je pachatel shledán vinným. Předsedají řízením a zajišťují, aby soudní řízení bylo vedeno spravedlivým způsobem, který je v souladu s právními předpisy.

Alternativní označení

soudkyně nejvyššího soudu

soudce nejvyššího soudu

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: