Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

designér inteligentních systémů ICT/designérka inteligentních systémů ICT

Description

Code

2511.11

Description

Designéři inteligentních systémů ICT používají metody umělé inteligence v inženýrství, robotice a počítačové vědě za účelem navrhování programů, které simulují zpravodajské informace, kognitivní systémy a systémy založené na znalostech, řešení problémů a rozhodování. Rovněž začleňují strukturované poznatky do počítačových systémů (ontologie, znalostní základny) s cílem vyřešit složité problémy, které obvykle vyžadují vysokou úroveň lidských zkušeností nebo metod umělé inteligence.

Scope note

Excludes people performing managerial activities.

Alternativní označení

designérka systémů umělé inteligence

designér inteligentních systémů

designér systémů umělé inteligence

designérka inteligentních systémů

designér chytrých systémů

designérka chytrých systémů

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences