Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

technický pracovník oddělení výzkumu a vývoje/technická pracovnice oddělení výzkumu a vývoje

Description

Code

2149.2.8

Description

Techničtí pracovníci oddělení výzkumu a vývoje kombinují výzkumné dovednosti a znalosti technických zásad s cílem pomoci při vývoji nebo návrhu nových výrobků a technologií. Rovněž zdokonalují stávající technické postupy, stroje a systémy a vytvářejí nové, inovativní technologie. Náplň práce technických pracovníků oddělení výzkumu a vývoje závisí na oboru strojírenství a odvětví, ve kterém pracují. Techničtí pracovníci oddělení výzkumu a vývoje obvykle pracují v kanceláři nebo laboratoři a analyzují postupy a provádějí experimenty.

Alternativní označení

inženýrka výzkumu

inženýr výzkumu

výzkumný inženýr

výzkumná inženýrka

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: