Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

projektant kolejových vozidel/projektantka kolejových vozidel

Description

Code

3118.3.13

Description

Projektanti kolejových vozidel převádějí návrhy inženýrů na technické výkresy, obvykle za použití softwaru. Výkresy uvádějí detailní rozměry, upevňovací a montážní metody a jiné specifikace používané při výrobě drážních vozidel, jako jsou lokomotivy, soupravy a nákladní a osobní a vagóny.

Alternativní označení

projektantka kolejových vozidel

projektant kolejových vozidel

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: