Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

zaměstnanec v síťovém marketingu/zaměstnankyně v síťovém marketingu

Description

Code

2431.13

Description

Zaměstnanci v síťovém marketingu uplatňují různé marketingové strategie včetně marketingových strategií týkajících se sítě za účelem prodeje výrobků a přesvědčování nových lidí, aby se rovněž zapojili a začali výrobky prodávat. Využívají osobních vztahů k přilákání zákazníků a prodeji různých druhů výrobků.

Alternativní označení

zaměstnanec v síťovém marketingu

zaměstnankyně v síťovém marketingu

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: