Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

korozní technik/korozní technička

Description

Code

3112.4

Description

Korozní technici monitorují stav potrubí a v případě potřeby zajišťují jeho opravu. Zajišťují, aby potrubí byla řádně propojena a byla v souladu s předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. Korozní technici kontrolují systémy katodické ochrany a body napojení potrubí pro případ koroze. Mohou rovněž pomáhat při navrhování potrubí, analyzovat půdu a vypracovávat zprávy o technických otázkách.

Alternativní označení

montér potrubí

montérka potrubí

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: