Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

zprostředkovatel práce/zprostředkovatelka práce

Description

Code

3333.1

Description

Zprostředkovatelé práce pracují pro pracovní úřady a agentury. Hledají uchazečům vhodné inzerované nabídky zaměstnání a poskytují poradenství ohledně vyhledávání pracovních míst.

Alternativní označení

poradce pro zprostředkování práce

referentka zaměstnanosti

zprostředkovatel práce

zprostředkovatelka práce

poradkyně pro zprostředkování práce

referent zaměstnanosti

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: