Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

plánovač kapacit systémů informační a komunikační technologie (ICT)/plánovačka kapacit systémů informační a komunikační technologie (ICT)

Description

Code

2523.1

Description

Plánovači kapacit systémů informační a komunikační technologie (ICT - Information and Communication Technologies) zajišťují, aby kapacita služeb ICT a infrastruktury ICT byla schopna zajistit dohodnuté cíle úrovně služeb nákladově efektivním a včasným způsobem. Rovněž zvažují všechny zdroje nezbytné pro poskytování příslušné služby ICT a plánují krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé obchodní požadavky.

Alternativní označení

plánovačka kapacity informačních a komunikačních technologií

plánovačka kapacity ICT

plánovačka kapacity IT systémů

plánovač kapacity ICT

plánovač kapacity IT systémů

plánovač IT kapacity

plánovač kapacity informačních a komunikačních technologií

plánovačka IT kapacity

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences