Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

nákupčí reklamního prostoru ve sdělovacích prostředcích

Description

Code

2431.2

Description

Nákupčí reklamního prostoru ve sdělovacích prostředcích nakupují jménem svých klientů reklamní prostor v tisku, rozhlasovém a televizním vysílání a on-line médiích. Analyzují účinnost a přiměřenost různých kanálů v závislosti na zboží nebo službách a poskytují poradenství při rozhodování. Snaží se vyjednat nejlepší cenu, aniž by byla ohrožena kvalita reklamy. Podporují rozvoj a implementaci plánů marketingu a reklamy v oblasti komunikace prostřednictvím nejvhodnějších sdělovacích prostředků.

Scope note

Includes people working with the advertising media planner.

Alternativní označení

nákupčí reklamy v médiích

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: