Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

komputační lingvistik/komputační lingvistka

Description

Code

2152.1.4

Description

Komputační lingvisté pracují v oblasti výpočetní vědy, konkrétněji v oblasti zpracování přirozeného jazyka. Jejich cílem je překlenout nedostatky v překladu mezi přesnými lidskými překlady a strojovým překladem. Provádějí rozbor textů, srovnávají a mapují překlady a prostřednictvím programování a kódování zlepšují lingvistické výsledky překladů.

Alternativní označení

odbornice na počítačem podporovaný překlad

komputační lingvistka

specialistka jazykové technologie

komputační lingvistik

odborník na počítačem podporovaný překlad

specialista jazykové technologie

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: