Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ředitel střední školy/ředitelka střední školy

Description

Code

1345.1.8

Description

Ředitelé středních škol odpovídají za dodržování standardů pro učební osnovy, což usnadňuje akademický rozvoj studentů. Řídí zaměstnance, pracují v úzké spolupráci s různými vedoucími kabinetů a včas hodnotí učitele, aby zajistili optimální výsledky třídy. Rovněž zajišťují, aby škola splňovala vnitrostátní zákonné požadavky na vzdělávání a spolupracovala s místními obcemi a vládami. Mohou rovněž pracovat v odborných školách.

Alternativní označení

ředitelka gymnázia

ředitelka středního odborného učiliště

ředitel gymnázia

ředitel střední školy

ředitel střední odborné školy

ředitel středního odborného učiliště

ředitelka střední školy

ředitelka střední odborné školy

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences