Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ředitel čistírny odpadních vod/ředitelka čistírny odpadních vod

Description

Code

1219.5.4

Description

Ředitelé čistíren odpadních vod dohlížejí na úpravu vody, retenci a distribuci vody v čistírně odpadních vod. Zajišťují, že provoz čistírny je v souladu s předpisy, a dohlížejí na zaměstnance. Rovněž provádějí nové politiky a dohlížejí na údržbu zařízení.

Alternativní označení

ředitelka čistírny odpadních vod

ředitel čistírny odpadních vod

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences