Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

specialista rozvoje výroby energické energie/specialistka rozvoje výroby energické energie

Description

Code

2151.1.1

Description

Specialisté rozvoje výroby elektrické energie navrhují a vyvíjejí systémy, které vytvářejí elektrickou energii, a vypracovávají strategie pro zlepšení stávajících systémů pro výrobu elektřiny. Usilují o dosažení udržitelných řešení, která jsou účinná a přijatelná. Věnují se projektům, u kterých je požadována dodávka elektrické energie.

Alternativní označení

specialista rozvoje výroby energické energie

specialistka rozvoje výroby energické energie

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences