Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

učitel odborného výcviku v oboru elektronika a automatizace/učitelka odborného výcviku v oboru elektronika a automatizace

Description

Code

2320.1.11

Description

Učitelé odborného výcviku v oboru elektronika a automatizace vyučují studenty ve specializovaném studijním oboru elektronika a automatizace, jenž má převážně praktickou povahu. Poskytují teoretickou výuku, pokud jde o praktické dovednosti a techniky, které studenti musí následně ovládat v povolání v oboru elektronika a automatizace, jako jsou elektrikáři nebo technici, kteří se podílejí na automatizaci výrobních procesů. Učitelé odborného výcviku v oboru elektronika a automatizace sledují pokrok studentů, v případě potřeby jim individuálně pomáhají a hodnotí jejich znalosti a výsledky v oboru elektronika a automatizace prostřednictvím úkolů, testů a zkoušek.

Alternativní označení

mistr odborného výcviku v oboru elektronika a automatizace

mistrová odborného výcviku v oboru elektronika a automatizace

učitelka odborného výcviku v oboru elektronika a automatizace

učitel odborného výcviku v oboru elektronika a automatizace

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences