Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

obsluha zařízení na plnění lahví plynem

Description

Code

8183.3

Description

Obsluha zařízení na plnění lahví plynem obsluhuje a udržuje zařízení a nádoby používané k plnění lahví plyny ve zkapalněném nebo stlačeném stavu.

Alternativní označení

plnič stlačených plynů

plnič zkapalněných plynů

operátorka plnírny plynů

operátor plnírny plynů

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: