Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

poskytovatel kadeřnických a kosmetických služeb pro zvířata/poskytovatelka kadeřnických a kosmetických služeb pro zvířata

Description

Code

5164.1.1

Description

Poskytovatelé kadeřnických a kosmetických služeb pro zvířata jsou odpovědní za péči o vzhled za použití správného vybavení, materiálů a metod. Tato činnost zahrnuje používání vhodných a bezpečných technik zacházení se zvířaty a podporu dobré hygieny, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat. 

Alternativní označení

kočičí kadeřnice

kočičí kadeřník

poskytovatel kadeřnických a kosmetických služeb pro zvířata

poskytovatelka kadeřnických a kosmetických služeb pro zvířata

psí kadeřnice

psí kadeřník

zvířecí kadeřnice

zvířecí kadeřník

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences