Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kontrolor lihovaru/kontrolorka lihovaru

Description

Code

3122.4.3

Description

Kontroloři lihovaru koordinují výrobní procesy produkce lihovin a řídí pracovníky, kteří jsou do procesu zapojeni. Ověřují, že jsou destiláty produkovány ve specifikovaném množství a s daným obsahem alkoholu.

Alternativní označení

inspektorka lihovaru

kontrolorka lihovaru

kontrolor lihovaru

inspektor lihovaru

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences