Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

soudní zřízenec/soudní zřízenkyně

Description

Code

3411.4

Description

Soudní zřízenci udržují pořádek a bezpečnost v soudních síních. Přepravují pachatele do soudní síně a ven, zajišťují nezbytné dodávky v soudní síni a prověřují prostory a jednotlivce s cílem zajistit, aby nedošlo k žádnému ohrožení. Rovněž otevírají a uzavírají prostory soudu a předvolávají svědky.

Alternativní označení

soudní zřízenec

soudní uvaděčka

soudní zřízenkyně

soudní uvaděč

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: