Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

výrobce hraček/výrobkyně hraček

Description

Code

7317.4

Description

Výrobci hraček vytvářejí nebo reprodukují ručně vyrobené předměty z různých materiálů, jako je plast, dřevo a textil, a které jsou určené k prodeji a na výstavy. Vypracují, navrhnou a nakreslí předmět, vyberou materiály a případně je nařežou, vytvarují a zpracují a použijí prostředky pro konečnou úpravu. Kromě toho výrobci hraček provádějí údržbu a opravy všech typů hraček, včetně mechanických. Odhalují závady hraček, nahrazují poškozené části a obnovují jejich funkčnost.

Alternativní označení

výrobce hraček

výrobkyně hraček

hračkářka

opravář hraček

opravářka hraček

hračkář

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences