Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

údržbář zařízení zábavních parků/údržbářka zařízení zábavních parků

Description

Code

7412.12

Description

Údržbáři zařízení zábavních parků provádějí údržbu a opravy zařízení v zábavních parcích. Potřebují dobré technické znalosti a mají odborné znalosti o zařízeních, jejichž údržbu mají provádět. Údržbáři zařízení zábavních parků obvykle vedou záznamy o provedených údržbách a opravách, jakož i o prodloužení a odstávce u každé obsluhované atrakce. Při údržbě a opravách zařízení zábavních parků je důležitá zejména pozornost věnovaná bezpečnosti.

Alternativní označení

údržbářka zařízení zábavních parků

údržbář zařízení zábavních parků

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: