Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inspektor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci/inspektorka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Description

Code

3257.5

Description

Inspektoři bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vykonávají audity na pracovišti s cílem zajistit dodržování předpisů vlády a právních předpisů v oblasti životního prostředí. Rovněž prošetřují pracovní úrazy. Inspektoři bezpečnosti a ochrany zdraví při práci provádějí pohovory s pracovníky, aby zajistili, že pracovní prostředí je v souladu s pravidly pro BOZP, kontrolují místa výkonu práce a provádí analýzu právních úkonů.

Alternativní označení

inspektor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

inspektorka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: